Τυριά

Πέραν της περίφημης Ελληνικής Φέτας, στην Ελλάδα παρασκευάζονται πολλά είδη τυριών τα οποία αξίζει να δοκιμάσετε. Έχουν καταγραφεί περισσότερα από 70 είδη ελληνικών τυριών, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζουν το Κασέρι, η Γραβιέρα, η Κεφαλογραβιέρα, το Κεφαλοτύρι, το Μετσοβόνε, το Μαστέλο Χίου, το Ανεβατό, ο Μπάτζος, το Γαλοτύρι, το Κατίκι, το Λαδοτύρι, το Μανούρι και η Ξυνομυζήθρα.